HÅLLBARHET & MILJÖ
HÅLLBARHET & MILJÖ

BAUHAUS-galan är ett återkommande evenemang som lockar besökare till Stockholm varje sommar och är en av många Diamond League tävlingar. Målsättningen för vår friidrottstävling är att säkerställa att arrangemanget i så liten utsträckning som möjligt ska lämna avtryck på miljön samt vara hållbar i såväl sociala som ekonomiska aspekter. För att ta galan i rätt riktning har en hållbarhetsgrupp tillsatts för att lägga fokus på hållbarhetsarbetet för BAUHAUS-galan. Vi vill vara en förebild för andra arrangörer i Stockholm, Sverige och i övriga friidrottsvärlden.

Vi arbetar i enlighet med World Athletics hållbarhetsstrategi och verktyg för certifiering av tävlingsarrangörers hållbarhetsarbete.

Mer finns att läsa här.

Vad du som besökare kan göra

Majoriteten av besökarna till BAUHAUS-galan kommer för att se tävlingarna och det är därför av ytterst vikt att du hjälper oss att tänka, agera och resa hållbart under tävlingen. För att uppnå målen med hållbarhetsarbetet är du som besökare en viktig del i vårt arbete. Du kan bidra med och skapa ett mer hållbart evenemang. Därför vill vi att du uppmärksammar följande:

  • Släng ditt skräp på angiven plats, sortera enligt anvisningar.
  • Behandla alla tävlande, volontärer och andra besökare med respekt.
  • Ta kontakt med en läktarvärd om du känner dig otrygg eller uppfattar något kränkande.
  • Ta tåg istället för flyg om du reser från annan stad.
  • Res kollektivt istället för att ta bilen, bor du i närheten av Stadion så uppmuntrar vi dig att ta cykeln eller promenera.
  • Här kan du räkna ut hur mycket utsläpp din resa bidrar med för respektive färdmedel.
  • Väl i Stockholm så passa på att upptäcka staden med kollektivtrafiken, på SL finns allt du behöver för att planera din resa.
  • Välj ett miljömärkt boende för att minska din påverkan på miljön ytterligare.

BAUHAUS-galan hållbarhetspolicy i kortfattat format

Miljö

För att minska vår påverkan och förbrukning av resurser behöver vi göra flera saker som arrangör men även uppmuntra och informera besökare om vad de kan göra.

Här jobbar vi med allt från krav mot arenan och hur de hanterar kemikalier, förbrukar för el till vad våra leverantörer serverar för mat.

Vi utgår från vår resepolicy som ser till att vi reser mer hållbart och uppmuntrar våra deltagare och besökare att göra detsamma.

Vi tänker genomgående: Reduce, Reuse, Recycle!

Organisera

Att skapa ett hållbart evenemang grundar sig i en hållbar organisation som har en hållbar ekonomi. För att göra detta har vi bland annat sett över vår organisation och hur vi organiserar oss för att skapa en säker arbetsmiljö, sett ifrån arbetsbelastning, stress, utbrändhet. Detta för vi även vidare till alla våra leverantörer.

Vi säkerställer att hållbarhet tas i beaktande av våra leverantörer och att de läser igenom och förstår våra olika policies.

Vi prissätter evenemanget så att så många som möjligt kan delta och strävar efter att alltid fylla läktarna för att skapa en hållbar ekonomi.

Vi jobbar aktivt mot korruption och mutor och om detta sker exponerar vi felaktigheter direkt och tillhandahåller en visselblåsartjänst för att ha en säker miljö att rapportera detta.

Socialt

För en hållbar organisation är en av de viktigaste delarna medarbetarna och att de kan tillgodose sina behov. Vi vill bidra till att skapa ett samhälle där människor lever ett gott liv med lika förutsättningar där vi har en hög tolerans.

Vi arbetar enligt vår likabehandlingsplan och säkerställer att medarbetare, volontärer, partners och deltagare jobbar efter denna.

Vi jobbar hårt för att skapa ett tryggt och säkert evenemang där vi är väl förberedda.

Vi motverkar diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning.

Vi jobbar för att göra arenan tillgänglig för alla utifrån de fysiska möjligheterna arenan ger oss.

Vi ger möjlighet för publik att få mer information om hållbarhet, sprid kännedom för en mer hållbar livsstil.

För mer utförlig information kontakta BAUHAUS-galan via info@stadionklubbarna.com

Title sponsor
Global partners
Founding partner
Host broadcaster
Green Events Sthlm Stadion
Main sponsors
BAUHAUS partners
Official suppliers
ICA partners