Tävling: Äggjakten - BAUHAUS-galan

Tävling: Äggjakten

Tävling: Äggjakten

 

Besök BAUHAUS-varuhusen i Bromma och Järfälla under påskhelgen (långfredagen – annandag påsk, kl 09.00-18.00) för att vara med och tävla om fina priser i samband med BAUHAUS-galan!

Klura ut var påskharen har gömt påskäggen på varuhusen och följ anvisningarna i ägget för att vara med och tävla om fina priser. I vinstpotten ligger bland annat fribiljetter och hotellövernattningar. Läs mer i tävlingsvillkoren nedan, lycka till!

 

TÄVLINGSVILLKOR

Kampanjperiod

Kampanjen pågår under långfredagen 30 mars till annandag påsk 2 april (09.00-18.00) och anordnas av BAUHAUS-galan i samarbete med BAUHAUS.

Så här tävlar du

  1. Hitta ett påskägg på något av de två BAUHAUS-varuhusen i Stockholm (Bromma och Järfälla).
  2. I ägget ligger anvisningar för hur du lämnar in ditt tävlingsbidrag.
  3. Anvisning: Ta en bild på ägget och publicera på sociala medier med motivering till varför du ska vinna priset som ligger i just det ägg du hittat
  4. Tagga @bauhausgalan och använd hashtag #bauhausgalan för att tävlingsbidraget ska vara giltigt. (OBS: tänk på att ha en öppen profil).
  5. När du slutfört ditt tävlingsbidrag lägger du tillbaka ägget där du hittade det.
  6. BAUHAUS-galan kontaktar vinnarna senast onsdag 4 april 2018.

Vem kan tävla?

Du tävlar i ditt eget namn och måste vara 18 år samt bosatt i Sverige för att tävla med oss. Personer som är anknutna till BAUHAUS-galan, anställda hos deltagande samarbetspartners samt anhöriga till dessa personer får inte delta i tävlingen.

I vinstpotten:

10 st ägg med 2 fribiljetter i.
6 st ägg med 4 fribiljetter i.
2 st med träff med artist under dagen samt 4 biljetter.
2 st hotellövernattning för 4 personer samt 4 biljetter.
10 st ägg per BAUHAUS-varuhus.

Vinnarna koras senast 2018-04-03. Namnen på vinnarna presenteras när vi har kommit i kontakt med samtliga vinnare.

Hur utses vinnarna?

Alla tävlingsbidrag bedöms av en jury bestående av representanter från BAUHAUS-galan. Juryn väljer ut vinnare utifrån bäst motivering bland de bidrag som har publicerat en bild på sociala medier. Juryns beslut kan inte överklagas.

De 20 personer som hittat ägg, publicerat en bild på sociala medier och angett den bästa motiveringen utses till vinnare. Vinsterna kan inte lösas in mot kontanter eller bytas mot något. Om du är en av vinnarna kommer vi ha kontakt via mail.

Om vi inte skulle få kontakt med dig inom en vecka, eller om det skulle visa sig att du inte uppfyller tävlingsvillkoren kommer din vinst att förfalla och en annan vinnare utses. Som tävlande ansvarar du för att du har taggat oss korrekt i bilden så att vi kan hitta ditt tävlingsbidrag (OBS: tänk på att ha en öppen profil på sociala medier).

Namnen på vinnarna presenteras på våra sociala medier, så snart vi har kommit i kontakt med samtliga vinnare.

Ansvar och hantering av tävlingsbidrag

Du ansvarar för att den publicerade bilden inte är kränkande, sexistisk eller på annat sätt anstötlig. BAUHAUS-galan förbehåller sig rätten att ta bort bidrag som strider mot dessa regler. Bidrag med stötande innehåll deltar inte i tävlingen.

Det är på ditt eget ansvar att det inlämnade bidraget inte står i strid med tillämplig lagstiftning och/eller inte innefattar rättigheter tillhörande någon annan part.

I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer BAUHAUS-galans beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.

Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren.

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen. De personuppgifter du lämnar kommer BAUHAUS-galan enbart att använda för att kunna administrera tävlingen. Personuppgifterna kommer inte att användas till marknadsföring. Du har rätt att begära information från BAUHAUS-galan om behandling av dina personuppgifter samt att felaktiga uppgifter rättas.

Tävlingen är på inget sätt sponsrad, administrerad av eller sammankopplad med företaget Facebook. Inga av de uppgifter som du anger i tävlingen kommer att användas av Facebook.

Tryckfel och oavsiktliga missförstånd

BAUHAUS-galan och övriga parter som medverkar direkt eller indirekt i denna tävling ansvarar inte för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med tävlingen.

Kontakt

Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att maila oss på info@stadionklubbarna.com. Följ oss på Instagram @bauhausgalan och på www.facebook.com/bauhausgalan

TITELSPONSOR


HUVUDPARTNER


INTERNATIONELLA PARTNERS


PARTNERS


BAUHAUS PARTNERS


OFFICIELLA LEVERANTÖRER


CERTIFIERING


Frågor om något som rör galan?

Kontakta oss

Mail:

info[at]stadionklubbarna.com

Telefon:

Besöksadress

Klocktornet, Stockholms Stadion
Lidingövägen 1
114 33 Stockholm

Faktureringsadress

Stadionklubbarnas Service Stockholm AB
Box 26099
100 41 Stockholm

Organisationsnummer: 556772-0502
Bankgiro: 410-0830
BAUHAUS-galan